Consentiment de CookiesA Construccions Saumell Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 842211   |    |  Avís legal
 


MANTENIMENTS

L'empresa disposa d'un llistat d'eines actualitzat.

Per a cada equip què es fa referència s'indicarà el tipus de manteniment a realitzar i la periodicitat d'aquest.

Atès que les revisions dels equips diaris no es registren, el responsable de magatzem registrarà amb una periodicitat anual un manteniment més exhaustiu de totes les eines quedant reflectit en fitxa manteniment d'equips "i en el pla de manteniment.

Per a això s'utilitzarà el document esmentat en l'apartat anterior. Així mateix es faran constar les dates dels diferents manteniments, l'aprovació dels mateixos i les observacions i incidències si n'hi ha.

En aquells casos en què sigui necessari reparar o substituir elements de l'equip, haurà de ser indicat en la fitxa de manteniment corresponent, per tal de disposar d'un historial de funcionament de cada equip.

És responsabilitat del Departament de Gestió de Qualitat establir anualment el Pla de Manteniment dels equips així com de programar les tasques i activitats necessàries per a la seva realització.

Tot això implica el correcte estat de maquinària, per així poder disposar d'ella en qualsevol urgència que el Client necessiti.